Praca

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Menu lewe

 
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Praca

Teatr Wielki w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko:
główny brygadier brygady oświetlenia sceny
 
Opis Stanowiska:
 
 • Uczestniczenie w próbach, spektaklach, koncertach i innych wydarzeniach.
 • Obsługa spektakli - ​praca na konsoli GRAND MA 3,
 • Współpraca z zespołem artystycznym.
 • Obsługa spektakli wyjazdowych.
 • Pomoc techniczna – ​przygotowanie techniczne koncertów, spektakli i innych wydarzeń.
 
Wymagania:
 • umiejętność obsługi konsoli GRAND MA 3,
 • aktualne uprawnienia Dozoru i Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych  do 1 kV,
 • dyspozycyjność (praca w systemie równoważnego czasu pracy),
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i duża motywacja do pracy, samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w miłej atmosferze, w ambitnym zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia),
 • pakiet socjalny.

 
Wymagane dokumenty:   CV i list motywacyjny.
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 16.07.2024 roku,  

drogą elektroniczną na adres: teatr@teatr-wielki.lodz.pl   z tematem wiadomości: PRACA-OŚWIETLENIE.
 
Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę, otrzymają – łącznie z zawiadomieniem o terminie spotkania, informację o wysokości wynagrodzenia.
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia o zatrudnieniu.


******************************************************Teatr Wielki w Łodzi zaprasza Solistki/ów-Śpiewaków
do wzięcia udziału w przesłuchaniach na sezon artystyczny 2024/2025.

 

Przesłuchania obejmują jedynie zgłoszenia na konkretne partie solistyczne!
 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 10 czerwca 2024 r.
Przesłuchania odbędą się w dniach 25 i 26 czerwca 2024 r. (w godz. 10:00 – 14:00 i 15:00 – 18:00)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń tylko za pomocą formularza zgłoszeń on-line.

Na przesłuchanie zostaną zaproszone wybrane osoby. O dokładnym terminie przesłuchań wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Na czas przesłuchania Teatr zapewnia pianistę.

Przystąpienie do przesłuchania oznacza zgodę na jego nagranie audiowizualne (rejestracja wyłącznie na potrzeby przesłuchań).

Teatr nie zwraca kosztów podróży i pobytu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na mail:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia.Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniach na stanowiska:
pierwsze skrzypce tutti,
drugie skrzypce tutti,
puzon basowy z obowiązkiem gry na puzonie tenorowym.
18.06.2024 r. (wtorek)
godz. 10:00 - Pierwsze skrzypce tutti
godz. 12:00 - Drugie skrzypce tutti
godz. 14:00 - Puzon basowy z obowiązkiem gry na puzonie tenorowym
 
Przesłuchania odbędą się w sali prób orkiestry (nr. 4)
 
Teatr nie zapewnia akompaniatora.
 
Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 17.06.2024, na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz wypełnioną zgodę RODO.
 
Nuty do orkiestrówek zostaną przesłane na Państwa skrzynki mailowe po przesłaniu zgłoszenia.
 
Wymagane wykształcenie minimum wyższe magisterskie. W przesłuchaniach mogą także wziąć udział studenci ostatniego roku studiów magisterskich.
 
Zapraszamy także na konsultacje dla skrzypków przed przesłuchaniami, prowadzone przez Koncertmistrz orkiestry. Konsultacje możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez dział Koordynacji pracy artystycznej. Informację o chęci wzięcia udziału w konsultacjach prosimy dołączyć do zgłoszenia. PRZESŁUCHANIA
 
18.06.2024 r. (wtorek)
godz. 10:00 - Pierwsze skrzypce tutti
Etap I 
1. W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy (część I z kadencją) do wyboru: 
nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218 lub nr. 5 A-dur KV 219, 
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe 
Etap II 
1. Pierwsza część z kadencją XIX lub XX wiecznego koncertu skrzypcowego, 
2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe 
3. Czytanie nut prima vista
Orkiestrówki:
W.A. Mozart – Czarodziejski Flet
1. I Akt, Uwertura, Allegro
W.A. Mozart – Die Hochzeit des Figaro 
1. Presto
S. Moniuszko – Mazur z opery „Straszny dwór” 
G. Puccini – Madama Butterfly
1. Uwertura
2. Akt II, Andante (zaznaczony fragment)
3. Akt III (zaznaczony fragment)
G. Bizet – Carmen 
1. Akt II (zaznaczony fragment)
G. Verdi - Aida
1. Preludio, Andante mosso
J. Strauss – Die Fledermaus
1. Uwertura, Allegro vivace
2. Allegretto
3. Allegretto
4. Allegro moderato
5. Allegro moderato

18.06.2024 r. (wtorek
godz. 12:00 - Drugie skrzypce tutti
I etap
W.A. Mozart – I część dowolnego koncertu z kadencją 
oraz orkiestrówki:
W.A. Mozart – Czarodziejski Flet:
1. Akt I, Uwertura, Allegro, takty od 1 do 42 (CzF1)
2. Akt II, Finał, ostatnie Allegro, takty od 2 do 32 (CzF2)
G. Puccini – Madama Butterfly:
1. Uwertura (MBU)
II etap
Utwór dowolny 
oraz orkiestrówki:
G. Bizet– Carmen:
Finał, Akt II
W.A. Mozart – Wesele Figara:
Akt I, nr 2, Duettino, Allegro, takty od początku do małego nr 31 (WF)
G. Puccini – Madama Butterfly:
 Akt III, od nr 9 do czterech taktów przed nr 12 (MB)
czytanie nut a prima vista

18.06.2024 r. (wtorek)
godz. 14:00 – Puzon basowy z obowiązkiem gry na puzonie tenorowym
I Etap:
1. E. Sachse - Koncert na puzon basowy i fortepian F-dur – cz. I i II
2. G. Verdi - Nabucco (3 głos na puzonie basowym)
3. G. Verdi - Nabucco (2 głos na puzonie tenorowy)
4. W. A. Mozart - Requiem "Tuba Mirum" (2 głos na puzonie tenorowy)
II Etap:
(wszystko na puzonie basowym)
1. G. Bizet - Carmen
2. G. Rossini - La Gazza Ladra
3. J. Haydn - The Creation
4. H. Berlioz - La Damnation de Faust " Hungerian March
czytanie nut a prima vista


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informuję, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, adres e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl (dalej jako „ADO”).
2. ADO wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w osobie Mirosława Młodzika, z którym można się kontaktować pod adresem: obronacywilna@teatr-wielki.lodz.pl tel. 42 630 13 51.
3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane dobrowolnie od Pani/Pana i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji.
4. W każdym przypadku przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych musi być oparte na podstawie prawnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, jaką może być: 
a) Pana/Pani dobrowolna zgoda,
b) w ykonywanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub Pana/Pani żądanie do podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy,
c) konieczność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO .
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (o którym mowa w art. 21 RODO). W tym celu wystarczające będzie wysłanie wiadomości e-mail ze swoim żądaniem pod adres: e-mail: obronacywilna@teatr-wie lki.lodz.pl
6. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na dopuszczalność przetwarzania danych na innych podstawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia procesu rekrutacji.
9. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.Teatr Wielki w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko
specjalista ds. gospodarki 
magazynowej
 
Podstawowe obowiązki pracownika:
 przyjmowanie materiałów do magazynu oraz ich wydawania,
 prowadzenie elektronicznie dokumentacji oraz ewidencji.
Oferujemy:
 stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki 
pracownicze na preferencyjnych warunkach.
Wymagania:
 obsługa komputera.
Wymagane dokumenty:
 Osoby zainteresowane proszone są o złożenie listu motywacyjnego i CV w terminie
do 10 czerwca 2024r.: 
o osobiście, adres TEATR WIELKI W ŁODZI, PLAC DĄBROWSKIEGO, 90-249 ŁÓDŹ,
wejście od ulicy Jaracza, sekretariat pokój nr 30, w godz. 9 00 – 15 00 ;
o pocztą elektroniczną na adres: teatr@teatr-wielki.lodz.pl
 Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie  
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja   o   przetwarzaniu   danych   osobowych   stanowi   załącznik   do   ogłoszenia   o
zatrudnieniu.
 


Teatr Wielki w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko 
Inspicjenta
 
Do obowiązków pracownika na stanowisku Inspicjenta będzie należało m.in.: 
 • dokładne zapoznanie się z partyturą lub wyciągiem powierzonego mu do prowadzenia spektaklu i wpisanie umownych znaków sygnalizujących wejścia poszczególnych solistów lub zespołów na scenę, zmian dekoracji, świateł, efektów akustycznych itp.,
 • udział w próbach i przedstawieniach, zgodnie z rozkładem zajęć,
 • podawanie sygnałów do rozpoczęcia przedstawienia i kolejnych aktów, zmian dekoracji scenicznych, świateł, efektów akustycznych itp., 
 • czuwanie nad organizacją i sprawnym przebiegiem prób,
 • sporządzanie raportów z prób i przedstawień,
 • sprawdzanie przybycia solistów i członków zespołów artystycznych na przedstawienia. 
Od kandydatów oczekujemy: 
 • ukończenia szkoły muzycznej co najmniej I stopnia (umiejętność czytania nut/wyciągów fortepianowych),
 • odpowiedzialności i zaangażowania. 
Predyspozycje osobowościowe:
 • komunikatywność, punktualność, samodzielność, wysoka kultura osobista, odporność na stres. 
Mile widziane:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego oraz w stopniu podstawowym języków operowych: włoskiego, francuskiego, niemieckiego. 
Zapewniamy:
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilność zatrudnienia,
 • pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycją,
 • dogodną lokalizację w centrum Łodzi,
 • dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania na preferencyjnych warunkach w Domu Aktora. 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie zgłoszenia do sekretariatu Teatru w godzinach od 8:00 do 16:00 albo wysłanie drogą elektroniczną na adres: teatr@teatr-wielki.lodz.pl w terminie do 2 kwietnia 2024 r. wpisując w tytule maila: Ogłoszenie na Inspicjenta.

Teatr zastrzega sobie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów. 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
 • CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji Teatru Wielkiego w Łodzi,
 • list motywacyjny,
 • podpisaną treść oświadczenia dostępną poniżej.
Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.Teatr Wielki w Łodzi zatrudni osobę na stanowisku:
specjalista ds. płac/kierownik sekcji płac
 
Obowiązki na stanowisku: 
- Obliczanie wynagrodzeń i innych należności oraz sporządzanie list płac dla pracowników 
TW zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło.
- Obliczanie zobowiązań wobec ZUS.
- Obliczanie zobowiązań podatkowych US oraz sporządzanie m-c zestawień podatkowych.
- Obliczanie i sporządzanie rocznych informacji na drukach PIT-11 oraz dla pracowników 
 zwolnionych w trakcie roku podatkowego.
 - Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych płatnych z 
funduszu ZUS oraz wynagrodzeń chorobowych.
- Przygotowywanie dokumentacji dot. w/w zasiłków, wpisywanie ich do kartotek pracowników 
- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zasiłków rodzinnych, wychowawczych,  
wyliczanie progów dochodowych uprawnionych do wypłaty tych świadczeń oraz uaktualnianie  
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wypełnianie zaświadczeń o wysokości zarobków.
- Udzielanie wyjaśnień pracownikom  w sprawie wynagrodzeń.
- Znajomość programu Płatnik.
Wymagania :
- wykształcenie wyższe kierunkowe ( księgowość, rachunkowość, ekonomia lub finanse).
- dobra znajomość zasad rachunkowości, przepisów prawa podatkowego.
- dokładność, skrupulatność oraz szybkość w działaniu.
- doświadczenie pracy w płacach.
 
 
Co oferujemy
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia
nagrody jubileuszowe
możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
możliwość rozwoju zawodowego.
 
 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
CV proszę wysyłać na adres: finansowy@teatr-wielki.lodz.pl
 


Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko: 
Artysta Chóru – Tenor
 
Możliwa współpraca na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenie w ramach doangażowania do poszczególnych projektów.
 
Termin przesłuchania ustalany indywidualnie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.
 
Warunki finansowe oraz przykładowe plany pracy przesyłane będą w odpowiedzi na zgłoszenie.
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala nr 408 – sala prób chóru.
 
Kandydaci zobowiązani będą do zaprezentowania arii lub pieśni z akompaniamentem fortepianu. Nuty dla pianisty należy przesłań wraz ze zgłoszeniem. Teatr zapewnia akompaniatora oraz możliwość zrobienia krótkiej próby przed przesłuchaniem.
 
Zapewniamy:
- pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycją
- stabilne warunki zatrudnienia
- dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania na preferencyjnych warunkach w Domu Aktora
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia
- nagrody jubileuszowe
- dodatkowe wynagrodzenie za spektakle i próby ponadnormowe
- dodatkowe wynagrodzenie za koncerty i spektakle poza siedzibą Teatru
- bezpłatne regularne konsultacje wokalne
- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie
- pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 
Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: 
 
chór@teatr-wielki.lodz.pl 
 
z tematem wiadomości: PRZESŁUCHANIE – TENOR
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.
 
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)

Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij